Jdi na obsah Jdi na menu

Milující andělé

Příspěvky

Padlí andělé

Padlí andělé : židovské legendy mluví o andělech bouřících se proti svému pánovi, který se rozhodl stvořit člověka. Ten může získat vládu nad celou Zemí a navíc má ještě schopnost se rozmnožovat. Andělé tuto schopnost ...
 
7. 9. 2006 | | Rubrika: Milující andělé | Komentářů: 4

Hierarchie, andělský hymnus, síla novény, dobro i zlo, v bílem šatu do špinavé práce, dobrotiví, modlitby.

Hierarchie: Společnost andělská je organizována v chórech, tedy v kastách jistého druhu, od nejvyšších k nejnižší: serafínové, cherubínové, trůny, panování, ctnosti, mocnosti, knížata, archandělé a andělé. Jejich členové zaujímají různá postavení v ...

 
2. 9. 2006 | | Rubrika: Milující andělé | Komentářů: 5

Jak andělé vypadají? Odkud se berou andělé? Vznik jmen andělů...

Než Bůh stvořil zemi a lidi, povolal k sobě anděly. Stvořil je z čistého světla a čistého ducha, nepoužil k tomu žádnou hmotu. Dal jim možnost si vybrat, zda stanou na straně světla nebo tmy. Andělé, kteří pod vedením Lucifera, tedy Světlonoše, vypověděli Pánu poslušnost, jsou již druhou generací vzpurných andělů. Ne všichni jsou bezejmenní, jejich jména jsou v bibli. Jsou neodlučitelnými společníky lidí při jejich pozemském putování, pomáhají plnit úkoly, ke kterým jsme povolání. Mimo nesčetných andělů existují jména 72 andělů strážců, jakož i devíti archandělů. Každý anděl se zabývá pěti dny. Objevení anděla vždy naznačovalo nějakou událost.

 
2. 9. 2006 | | Rubrika: Milující andělé | Komentářů: 17