Jdi na obsah Jdi na menu

Hierarchie, andělský hymnus, síla novény, dobro i zlo, v bílem šatu do špinavé práce, dobrotiví, modlitby.

2. 9. 2006

ObrazekHierarchie: Společnost andělská je organizována v chórech, tedy v kastách jistého druhu, od nejvyšších k nejnižší: serafínové, cherubínové, trůny, panování, ctnosti, mocnosti, knížata, archandělé a andělé. Jejich členové zaujímají různá postavení v nebesích. Mezi nimi jsou vysocí hodnostáři, soudci, knížata, mágové a alchymisté, jako například Och, Ful a vládce tajemství Raziel. Šedesát čtyři mocných andělů  střeží sedm paláců nebes. Jsou i vládci planet, měsíců, dnů v týdnu, zvířetníkových znamení, hodin, ochránci ročních období, čtyř větrů, hvězd a nebeských těles, deště, přílivu a odlivu moře a jiných četných vesmírných jevů. Někteří se zabývají maličkostmi, například Sealiáš pečuje o vzrůst zeleniny, Ilaniel má pod sebou setbu. Nejmocnější andělé plní nejzodpovědnější funkce. Michael je knížetem zástupů, tedy vůdcem nebeské armády, a po pádu Satana je vicekrálem nebes. Rafael je vládcem slunce, gubernátorem jihu, strážcem západu, a střeží strom života v zahradě Eden. Gabriel je knížetem prvního nebe, sedí po levici boží. Jednou však následkem své chyby byl na 21 dnů odveden z nebe za „ledabylé vykonávání božího příkazu“.

Andělský hymnus:Neodlučitelným prvkem o povznesení proseb k Bohu prostřednictvím andělů je známý andělský hymnus. Uprostřed nebeských chórů vystupují hierarchie. První zástup, skládající se ze serafínů, cherubínů a trůnů obklopuje trůn Boha a velebí ho stálým zpěvem. Proroci a svatí muži, Iziáš, Eliáš, Ezechiel, ti všichni hovoří o nebeských zvucích vzbuzujících radost.

Obrazek

Síla novény:Novéna, církevní slavnost k vyvolenému andělu, trvá devět dní, právě tolik, kolik je chóru v andělské hierarchii. Prvým dnem se spojujeme s prvním chórem serafínů, druhého dne s chórem cherubínů, pak trůnů, panováním, mocnářstvím, sílou, knížectvím, archanděly a anděly. Devítka je poslední číslo v numerologii, konči tedy jeden cyklus. Novénu praktikovali apoštolové, když se po zmrtvýchvstání Ježíše spolu s Marií setkávali se večeřadle po devět dnů v modlitbách. Poutníci devět dnů před nanebevzetím panny Marie začínají pouť do posvátných míst. Devět měsíců rovněž těhotná žena nosí dítě ve svém lůně, aby je pak vydala do světa. Síla novény je obsažena i v kosmických zákonech. V naší sluneční soustavě je rovněž devět planet.

Dobro i zlo: Nebeské bytosti překypují dobrotou a laskavostí. Ale mají i své ponurné stránky.

Gabriel , anděl milosrdenství a zmrtvýchvstání, vládne také nad vojskem, mstou a smrtí. Pomohl zničit Sodomu a Gomoru a za pomoci ostré kosy rozmetal vojsko asyrského krále Sancheriba. A také zvěstoval nejsvětější pánně dobrou novinu. Jana z Arcu tvrdila, že ji osobně pověřil, aby táhla do války a pomohla francouzskému králi. Gabriel je rovněž vládcem Luny, snů a tužeb a dodává lidem naději.

Michael, největší bojovník nebes, válčil s patriarchou Jakubem.

Rafael nejlaskavější z celé trojice, pomáhá ke zdraví. On založil rajský sad. Je andělem radosti, světla a zdraví, je patronem cestujících. Králi Šalamounovi daroval magický prsten, který dával vládu nad démony, aby pomohli vybudovat chrám v Jeruzalémě.

Obrazek

V bílém šatu do špinavé práce:V nebesích pobývá také mnoho bytostí hrozných a mocných. Hrozná dvojčata Af a Chema jsou andělé hněvu a lidské smrti, Kecef je andělem zkázy, Duma pán smrtelného ticha. Pusjel – oheň boží, Makatlil – boží rána a Hutriel – metla boží. To jsou andělé, kteří vedou hříšníky do pekel. Mimo to je ve stále pohotovostí dvanáct tisíců andělů zkázy, vedeny Kemuelem, kteří budou ničit svět ve dni posledního soudu. Hlavním „vedoucím v nebi“ je archanděl  Michael, ale pánem války je Ealeb, vládce planety Mars. Při vzniku dějin Země došlo mezi nebesy a občany pekel k několika vážným bitvám, při kterých Michael přemohl věčného draka, mohutného démona a Gabriel mořskou obludu Leviatana. Budící hrůzu již svým jménem je apokalyptický ničitel Abbadon, anděl propasti. Je považován za démona, ale zdá se, že jim není. Vždyť on zvítězil a svázal na tisíce let samotného Satana. Bohužel, nebeská válka neskončila současně s vypuzením legií vzbouřeného Lucifera. Trvá nepřetržitě dodnes. Svatý Pavel přece napsal, že „dodnes ještě andělé v nebi nosí meče“.

Dobrotiví: Neschází i dobrotiví obyvatelé nebes. Tubiel, vůdce andělů léta, způsobuje, že malí ptáčci se vrací ke svým vlastníkům a Cofniel přede létající koberce. Jiní se zabývají obchodem, bankovnictvím, fyzikou, astrofyzikou, diplomacií, sportem, poezií, klenoty i hazardními hrami. Plni nedostatků a mnohdy až příliš lidští andělé jsou nám zřejmě proto tak blízcí. Je dobré se s nimi spřátelit, především s našim vlastním andělem strážným, který zná tajemství skryté našemu zraku a sluchu.

Obrazek

Modlitba o uzdravení: „Svatý anděli HABUBUHIAHU“

Modlitba o moudrost:“Svatý anděli LELAHELI“

Modlitba o návrat milé osoby, modlitba o udržení daru vzájemné lásky:“Svatý archanděli HANIELI 

Modlitba o peníze:“Svatý anděli POYELI“

Modlitba o pomoc:“Svatý anděli  IMANIAHU“

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Satanista - Bůh is dead

23. 8. 2009 22:29

Satan je jediný řešení z týhle stránky se mi chce blejt a z tý růžový taky.BŮH je mrtvej nastupuje SATAN,ten je alespoň spravedlivej bůh je debil!!!!!!

Petr - Wow

4. 4. 2009 19:37

Na Tvoji stránku jsem narazil, když jsem jen tak brouzdal po netu... Musel sem ji celou přečíst od začátku až do konce. Máš mojí poklonu, za to, co si vytvořila

radka hujova - hmmm

6. 1. 2009 12:45

pekne stranky...jen ta ruzova barva...asi by byla lepsi modra ale taky dobry..

Jajka.B - Odpověď

11. 5. 2007 21:16

Jsem ráda, že jsem měla možnost těmito slovy Tě zaujmout. Pochopila jsem,že velice dobře chápeš veškerá slova a celkové texty a to je více než-li potěšující. Abych řekla pravdu jsou vlastně války vedeny dvě a to na zemi a v universu. Ale jen na nás tady záleži, když ukončíme válku i v universu. My jsme základem všeho...

Blanka (e-mail: maninilla@seznam.cz) - Nestačím koukat...

11. 5. 2007 20:15

Nemám slov (tak raději píšu :D ) .. ne, teď vážně... Smím vědět, kde jsi přišla na to, že v nebi je válka? Pokud máš na mysli to, že stále ještě trvá spor mezi Bohem a satanem, tak máš pravdu, ale ne v nebi, nýbrž tady, na zemi. Mrkni do Bible :) super počtení :)