Jdi na obsah Jdi na menu

Symbolika čísla sedm

1. 6. 2007

Chaldejci vytvořili sedmidenní časové období týdne, které se dodnes zachovalo.

Peršané měli sedm dobrých štěstí, přinášejících duchů a sedm duchů, bořili a ničili. Jejich státní rada byla složena ze sedmi moudrých mužů.

Podle Bible byl svět stvořen v šesti dnech., ale sedmého dne Bůh odpočíval. V biblické legendě se vypravuje o Jakubovi, který sloužil dvakrát sedm let, aby si vysloužil Rachel a Josef vykládal sen egyptského krále o sedmi tlustých a sedmi hubených kravách tak, že předpovídal sedm úrodných let a sedm let bídy.

Při náboženských slavnostech bylo vždy obětováno sedm zvířat a dům byl podpírán sedmi sloupy. Také svícny v chrámech byly sedmiramenné.

Obrazek

Samsonovy kadeře byly vpleteny do sedmi copů. Saulova vina byla pomstěna smrtí jeho sedmi potomků. Ve starém Řecku měli sedm světových mudrců, sedm hrdinů před Thébami, sedm světových divů.

Řím byl vybudován na sedmi pahorcích a měl být ovládán sedmi králi. V chrámu na Taiferské skále bylo uschováno sedm velkých relikvií Římské říše. Tajemství bylo uzavřeno sedmi pečetěmi.

V křesťanském náboženství existuje sedm proseb Otčenáše, křesťanská katolická církev má sedm svátostí, dělí den do sedmi kanonických hodin, zná sedm bolestí a sedm radostí Panny Marie. Je sedm smrtelných hříchů : lakota, pýcha, rozkoš, opilství, hněv, nenávist, lenivost srdce. Jejich protějškem je sedm činů milosrdenství.

I v pohádkách se často zachovává tradice sedmičky : Sedm trpaslíků, sedm kopců, sedm kůzlátek, sedm havranů, sedm moří.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář