Jdi na obsah Jdi na menu

               

Pan Antonín Mareš je spisovatel a také pořádá přednášky. Proto jsem zde měla možnost zařadit po domluvě s panem Antonínem Marešem jeho články. Tyto články mě velice nadchly svou pravdivostí a skutečností.   

                      

Zde jsou stránečky, kde naleznete více článečků navazující na myšlenky pana Mareše.

                                    http://www.cesta-poznani.estranky.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je hodně lidí, kteří mají špatné zkušenosti s lékaři. Nejde jen o jejich mnohdy přezíravý postoj, jež je dán snad již z profese, ale i o naprostou neznalost celostní medicíny, jako takové.

Medicína dneška se orientuje pouze na vnější hrubě hmotné tělo a o nějakých příčinách duchovního charakteru nemá ani ponětí. Sice tuší, že je tu cosi, co způsobuje komplikace, ale vše to přičítá pouze duševnímu, tedy emociálnímu rozpoložení daného člověka. O duchovních příčinách nic neví. Mluvím pochopitelně o medicíně u nás, to znamená v České republice. Jinde ve světě jsou na tom přeci jenom lépe. U nás po listopadu 89 převládla na odpovědných místech byrokracie materialisticko-komunistického ražení nejenom v politice, ale i v medicíně a dokonce i ve školství.

Proč o tom mluvím?

Ono to totiž všechno velmi úzce souvisí. Jde o duchovní předpoklady a ty je nutno respektovat. Tak jako se nelze domnívat, že můžeme jít jíst s rukama od šmíru, tak také nelze předpokládat, že se můžeme vyléčit v prostředí podvodů, lží a podrazů všeho možného charakteru.

Začněme ale od začátku.

K tomu, abychom se vyznali v problematice onemocnění, je nutné si uvědomit i způsob jak k němu dochází a co se to vlastně děje. To co máme možnost vnímat očima, je pouze hrubé tělo a jeho struktury. Ono je ale posledním v řadě, kde se nemoc projevuje. Proto, chceme-li být úspěšní, musíme za příčinou nemoci. Ta je, ve většině případů, ponořena hluboko v nás samotných. Tato hloubka je dána naším rozvrstvením v několika úrovních našeho Universa.

Prvním stupněm je naše tělo. To v tomto přiblížení ponecháme prozatím stranou.

Druhým stupněm je Životní (éterické) tělo. Má na starosti bezprostřední řízení a "správu" našeho hmotného těla.

Třetím stupněm je pak astrální tělo, to znamená tělo našich emocí a našeho prožívání ve smyslu "užívání si".

Čtvrtým stupněm je teprve naše JA, někdy zvané taky EGO, neboť u většiny lidí se nachází na příliš nízké vibrační rovině. U tohoto čtvrtého stupně je nutno se zastavit. Jde totiž o to, že právě v tomto stupni proděláváme náš evoluční posun. Tento čtvrtý stupeň vznikl díky propracování části astrality (třetího stupně) do stavu v němž jsme se mohli uvědomit. Propracování má na svědomí náš Božský duch. Jde tedy, stručně řečeno, o stav mezi astralitou a duchovnem. Vysvětluji to proto, aby bylo jasné, že u každého jedince lze předpokládat jiný stupeň uvědomění si sebe sama. Tím nemám na mysli to, zda si dotyčný dokáže uvědomit svojí identitu, ale to v jaké vibrační rovině se nachází.

Čím je výše, tím více má možnost zasahovat do dění nejen ve svém těle, ale i kolem sebe. O tom ale později. Toto dělení má ještě další důsledky. Pokud se nacházíme svým vědomím příliš nízko (v nízkých vibracích), jsme otroky prostředí, v němž se naše JA (EGO) nachází. Pokud ale jsme výše, pak jsme schopni rozhodovat sami za sebe a nejsme vlečeni svým emocemi zatíženým stavem.

Abychom pochopili to, co jsem zde naznačil, ukážeme si, jak probíhá tragédie narkomanů.  Narkoman je ten, kdo má JA (EGO) zakotveno vskutku nízko. Je ve vleku emocí se vším všudy. Není schopen odolat prakticky ničemu z této oblasti. Pokud si vezme drogu, pak sice dosáhne stavu blaženosti, ale protože nemá pevně zakotveno JA, nemůže se zde pohybovat díky vlastní vůli a je proto jak list ve větru. Drogy původně byly určeny pouze pro pokročilé lidi k nahlížení do astrality a především do duchovních (myšlenkových) světů. Narkoman tím, že tento stav nezvládá, tak si ničí nejenom duševní tělo, ale i všechna těla pod ním a to včetně fyzického.

Tady je dobře vidět náš problém. Pokud tedy v duševním těle uděláme "přehmat", pak výsledkem je disharmonie ve směru dolu a to až do fyzického těla. Tady samozřejmě vystoupí na povrch se vším všudy.

To co jsem zde naznačil, platí nejenom pro nemoci, ale i pro "náhody" úrazů. Vše je řízeno s naprostou moudrostí, pomocí zákonů, jež jsme si zvykli nazývat Božími zákony.

Ano můžeme existovat i s JA (EGEM) na nízké úrovni a nemusíme dělat žádné přehmaty, které by vedly do stavu nemoci. Potom ale je nutné se řídit tím, co je doporučováno skutečnými léčiteli a lidmi jim na roveň postavenými. Kdo je tedy ten, o kom je možno prohlásit, že je skutečným léčitelem?  Je to člověk s tak vysoko vibračně postaveným JA (EGEM), že může bez problémů existovat na vibrační rovině, které běžně říkáme myšlenkový svět. On je schopen zde nejen existovat, ale i tvořit či pracovat. Co to konkrétně znamená, si vysvětlíme na příkladu s onemocněním.

Jak pracují léčitelé?

Léčitel na rozdíl od lékaře nenasazuje léky na zklidnění či "uzdravení" problému v hmotném těle. On pracuje dvojím způsobem.

1.      Pomocí energie

2.      Pomocí informace

Pomocí energie

Pomocí energie je možné inkriminované místo zklidnit a to většinou na úrovni Životního těla. Tím pochopitelně dojde i ke zklidnění na úrovni fyzického těla. Pokud by se jednalo pouze o případ, který je na tomto Životním těle závislý, pak lze mluvit o odstranění příčiny. V tomto případě by to bylo např. vyčerpání. Pokud ale je problém zakotven výše, je uvedená praxe jen dočasným řešením, podobně jako u klasické medicíny a problém tím nelze řešit. Vždy jde jen o dočasnost. Nemoc se tak znovu vrací, i když třeba v pozměněné podobě.

Léčitelé na této rovině mají ještě další problém. Oni totiž nevidí příčiny a tak se spoléhají na kyvadlo či virguli nebo jinou mechanickou pomůcku. Tady je největší problém. Oni vše dělají v dobré víře, že kyvadlo či virgule jim dobře radí.

Virgule či kyvadlo jsou ale nástroje, které jsou řízeny z astrality!

To je nutno mít neustále na zřeteli. Astralita neobsahuje klíč k řešení! Naopak. V astrální planině je plno těch, kdo si mohou z léčitele "vystřelit". Mohou tak léta dávat pravdivé informace, aby poté, v kritické době, dali zavádějící. Léčitel na této rovině se podobá slepci, který důvěřuje náhodnému kolemjdoucímu. Ano, může dostat správnou odpověď, může ale taky být nemile překvapen tím, že místo volného prostoru vrazí do zdi a to v tom lepším případě.

Dalším jeho problémem je skutečnost, že ani zbla netuší, zda smí uvedený případ léčit. Nezná totiž souvislosti a ani je znát nemůže.

Pomocí informace.

Ten, kdo chce léčit pomocí informace, musí být značně na výši. On doslova "vidí" celý problém v celé jeho složitosti. Vidí problém hmotného těla, podobně jako lékař a léčitel nižšího stavu. Vidí i problém Životního těla, kam už doktor nemá šanci nahlížet a léčitel nižšího stavu jen s obtížemi a nakonec vidí i problém v myšlenkovém světě, kam dohlídne jen on sám.

To má několik zásadních dopadů. Protože vidí problém v jeho základu, tak ví, oč se jedná. Ví i to, zda ho může řešit a jestli ano, pak jak.

Současná medicína se hluboce mýlí v tom, že se domnívá, že nemoci léčí. Ani jednu z nemocí neléčí, jen odstraňuje důsledky nemoci na hmotném těle. Vyléčit angínu či chřipku znamená jí vyléčit jednou a provždy. Taková nemoc se již nikdy nesmí vrátit. Pak lze mluvit o vyléčení!

K tomu, aby to bylo možné, je ale nutno odstranit klíč k této nemoci, který je právě uložen v myšlenkovém světě. To klasická medicína u nás neumí. Jinde ve světě již mnozí pochopili tento grandiózní omyl a snaží se, jak mohou. Tak se ve světě již objevili přístroje na čtení informačního pole člověka (lidského mozku). Nejedná se o to samé, co dokáže "vidoucí" léčitel, ale o to, co je na úrovni léčitelů z astrální roviny. Pro informaci uvádím, že tyto přístroje pod názvem OBERON již pronikly i k nám. Stojí řádově desítky tisíc Kč a nahradí veškeré diagnostické přístroje v hodnotě desítek a stovek milionů Kč. Správně tušíte, že nejde o akci lékařů či lékařské komory.

Vrátím se ale ke skutečným léčitelům.

Návštěva takového léčitele může být chápána v mnoha případech, jako pokus o záchranu života.  On ale bude na rozdíl od "normálních" léčitelů od vás vyžadovat několik věcí, které se vám mohou zdát i divné. Pokud se ale nad tím zamyslíte, pak přijdete na to, že je to naprosto v pořádku.

Především to bude jeho požadavek vašeho souhlasu s jeho zásahem. Bez něj by to totiž bylo zasahování a nikoli pomoc. Dále tu bude striktní požadavek vašeho příslibu, že se v budoucnu vyvarujete činnosti, jež vedla k uvedenému problému. Protože je schopen vnímat myšlenkový svět, je schopen i posoudit, zda jste schopni obstát. V opačném případě vás jen zklidní a nebude léčit. Podílel by se totiž vědomě na disharmonii Universa a to nikdy neudělá. Případně vás pošle k obyčejnému léčiteli. Jeho léčení, pokud k němu dojde, je okamžité, bezprostřední a trvalé! Tito lidé jsou zde mezi námi a ve většině případů žijí skromný a nenápadný život. Jejich život se odehrává veskrze ve vnitřním světě, o němž normální lidé nemají ani tušení.

Antonín Mareš

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

JighSwa - geeahdBleliBtjEmutsk

30. 5. 2021 18:18

female cialis https://ckacialis.com/ - cialis as generic buy generic cialis

SaighVed - university of washington pharmacy dgsolbvfdAuthegejhoaj

28. 5. 2021 4:57

gnereic cialis https://krocialis.com/ - generic cialis cheapest price pastillas cialis para que sirven

phaphHtf - sbbolthdBleliBtjEmutsk

27. 5. 2021 11:12

cialis difficulty ejaculating https://cialishav.com/ - cialis generic cvs cialis free trial printable coupon

phaphAni - gsaxzvofbldBleliBtjEmutsx

27. 5. 2021 6:18

reviews on canadian pharmacy https://pharmacyken.com/ - rx pharmacy cards xenical canadian pharmacy

GriemAsd - tnoegfdBleliBtjEmutso

26. 5. 2021 22:13

order cialis online nb canada https://cialisjla.com/ - wholesale cialis cialis with out a prescription

LbsoSaigh - maine board of pharmacy dgsolbvfdAuthegevrlkr

25. 5. 2021 0:49

cialis no perscription overnight delivery https://ucialisdas.com/ - discount super active cialis when cialis patent expires

BbshJigh - 10 mg tadalafil hvdgeeahdBleliBtjEmutst

24. 5. 2021 23:16

what does female viagra do https://loxviagra.com/ - viagra usa buying viagra online legal

Fmrfphaph - viagra gp fhwsbbolthdBleliBtjEmutsl

23. 5. 2021 6:27

cialis https://cialisee.com/ - cheap generic cialis cialis 20mg usa

Anoophaph - sky viagra fcsogsaxzvofbldBleliBtjEmutsw

23. 5. 2021 1:31

viagra for men what does it do https://llviagra.com/ activo del viagra

Jebgphaph - Cardura frbdcacldBleliBtjEmutsu

19. 5. 2021 23:07

buy prescription drugs online https://pharmacylo.com/ Amaryl

LbsoSaigh - pharmacy school prerequisites dgsolbvfdAuthegezbgyk

19. 5. 2021 19:34

buy cialis south africa https://ucialisdas.com/ is generic cialis from india safe

Anoophaph - is viagra prescription free fcsogsaxzvofbldBleliBtjEmutsh

19. 5. 2021 14:28

over the counter viagra tesco https://llviagra.com/ the average price of viagra

LbsoSaigh - inhouse pharmacy dgsolbvfdAuthegegdqfp

13. 5. 2021 7:36

cialis and dapoxetine canada https://ucialisdas.com/ - cialis puerto rico cialis australia

Fmrfphaph - is there a womens version of viagra fhwsbbolthdBleliBtjEmutsm

12. 5. 2021 21:11

cialis for daily use https://cialisee.com/ - cialis liquid for sale black cialis

GtnbGriem - tadalafil medicine olgstnoegfdBleliBtjEmutso

11. 5. 2021 22:47

how long for viagra to work https://jokviagra.com/ buy cheapest viagra

Anoophaph - cialis viagra order fcsogsaxzvofbldBleliBtjEmutsm

5. 5. 2021 12:28

blog de viagra https://llviagra.com/ getting viagra in nz

GtnbGriem - tadalafil goodrx olgstnoegfdBleliBtjEmutsk

4. 5. 2021 17:40

how much does the military spend on viagra https://jokviagra.com/ what does female viagra do

Abdgphaph - thesis proposal help fcsgsaxzvofbldBleliBtjEmutsx

2. 5. 2021 12:02

Urispas https://canadianeve21.com/ pharmacy in canada

LhdvSaigh - mass college of pharmacy dgsbvfdAuthegezjloc

2. 5. 2021 0:18

cialis prices walmart https://asciled.com/ generic cialis buy

LhdvSaigh - mercy pharmacy dgsbvfdAuthegesqyjj

25. 4. 2021 4:39

where to buy cialis in canada https://asciled.com/ online cialis australia