Jdi na obsah Jdi na menu

Bájná země Mu

12. 2. 2007

Obrazek

Když vody Pacifiku ve 22. tisíciletí p.n.l. pohltily kontinent Mu i s jeho nádhernou a vyspělou civilizací, skupiny emigrantů přišly do Asie, Afriky a na ostrovy v Atlantickém oceánu.

V Asii vysídlenci vytvořili mocný stát Ujgurů. Ramovo imperium, které na vrcholu své moci zabíralo Indický poloostrov až po území dnešního Afghánistánu a na východe po současnou Barmu. Ti, kteří přišli do Afriky, kolonizovali Saharu a oblast, kterou dnes zalévají vody Středozemního moře. Vznikla zde země Ozirea. Poslední skupiny utečenců osídlila ostrovy Atlantického oceánu a umožnila zrod civilizace Atlantidy. Přibližně před 12 tisící lety vedly země disponující mohutnou technikou mezi sebou strašné války. Tehdy ze zemského povrchu zmizela největší města Rámova impéria, přestala existovat země Ujgurů, potopila se Atlantida.

Celý příběh vyznívá jako sci-fi, ale existuje mnoho důkazů. V poslední době odhalily na území Indie a Pákistánu, velmi stará města. Staroindické eposy Ramajany a Mahabharáta zase dost podrobně popisují strašné války před tisíciletími, které se odehrávaly na území dnešní Indie. Autoři nové verze minulosti, která bere v úvahu archeologii a starodávné texty, jsou dva badatelé. Když jeden z nich pobýval v Indii, v jednom z tamních klášterů natrefil na soubor hliněných tabulek s neznámým písmem. S pomocí buddhistického mnicha texty přečetl. Psalo se v nich o rozvoji a úpadku úžasné civilizace, která před mnoha tisíciletími existovala na kontinentu Mu, jenž ležel v Pacifiku. Tyto objevy vedly k napsání pěti knih o zmizelém kontinentu, který byl přibližně 10 000 km dlouhý a asi 5 000 km široký. Rostly tam nádherné lesy, v nichž žila velká zvířata, včetně mastodontů. Země byla rozdělena na deset provincií a měla 60 milionů obyvatel. Pravděpodobnější je to, že ostrovy jsou zbytky jednoho kontinentu. Jejich flóra se stává z forem typicky oceánských, ale i Asijských, Australských, obou Amerik a dokonce Antarktidy.

ObrazekExistují archeologické důkazy. Na Velikonočním ostrově 550 soch hledí do dálky. Podobné objevili na Havajských ostrovech i jinde, stejně jako megalitické chrámy a mramorové sloupy. Nedávný objev 6 monumentálních staveb u pobřeží japonských měst (Yonaguni, Kerama a Aguni), jakož i města u pobřeží Indie, dělají tuto hypotézu ještě věrohodnější.

Kontinent Mu se potopil před 24 tisíci lety po celosvětovém kataklyzmatu. I Indická kosmologie tvrdí, že život na zemi probíhá v cyklech probíhajících 24 tisíc let, které vždy konči celosvětovou apokalypsou.

Pokud je to pravda, je náš současný svět na prahu záhuby. Z tohoto pohledu je i rok 2012,

o kterém hovoří Aztékové. Těsně před úpadkem civilizace Mu, značná část emigrovala do Asie, kde na terénu současného Mongolska vytvořila mocný stát Ujgurů.

Skupina utečenců z Mu založila na Indickém poloostrově Rámovo impérium. Jeho hlavním střediskem mělo být 9 měst, mimo jiné i Ajodha, které najdeme i ve staroindických eposech. V těchto tisíce starých textech létají bohatýři v kovových strojích s antigravitačním pohonem, bojují pomoci raket a mají zbraně se smrtonosnými paprsky. Ze zemského povrchu mizí celé armády a města a ti, kteří přežijí, umírají na následek ozáření.

Badatele překvapují pravidelné stavby domů ulice křižující se v přímém úhlu, dokonalý vodovodní a kanalizační systém s tekoucí vodou a toaletami.

Kdo srovnal se zemí nádherné Rámovo impérium? Dokumenty Lemurského bratrstva

a výzkumy ukazují na Atlantidu. Tato civilizace disponovala nepředstavitelnou technikou a armádou, včetně létajících strojů. Nepředstavitelná síla smetla z povrchu země přepychová města Asie, zabila miliony lidí a krajinu Ujgurů přeměnila na poušť, ale Atlantiďané udělali chybu. Použili jako zbraň tzv. skalární vlny, které poslali přes střed země. Zničili zem Ujgurů, ale zároveň zahubili i vlastní krajinu. Asi před 10 tisíci lety zalily vlny Atlantidu, což zapříčinilo i zánik mohutné Ozirey v Severní Africe a zemi v oblasti Středozemního moře.

ObrazekO Oziriově panství toho dnes mnoho nevíme, stejně jako u ostatních imperiích, které vznikly po záhubě civilizace Mu. V Egyptě i celé oblasti Středozemního moře existují i pozůstatky po této zmizelé civilizace, patří k nim Sfinga, jejiž věk se odhaduje na 12 000 let. Velký dojem vzbuzuje hlavně prehistorická Olympie, základy Mínosova paláce na Krétě, konstrukce pod vodou při pobřeží Alexandrie, pyramida v Argose, Sloupy Kyklopů v Delosu a Alotrii, megalitické svatyně na Maltě, stejně jako Carnac a Luxus v severozápadním Maroku. To vše je jen zlomek z toho, co zůstalo po Ozirey. A dodnes vlastně nevíme, co skrývají písky Sahary a vody Středozemního moře.

Mnoho nálezů vypovídá o tom, že před mnoha tisíciletími opravdu existovali na zemi civilizace, které se technicky vyrovnaly naši a zřejmě ji i převyšovaly. Nejstarším městům této oblasti patří Jericho v dnešní Izraeli a Catal Huyuk v Turecku. První Egyptské pyramidy oficiálně vznikly ve třetím tisíciletí p.n.l. a prakticky od té doby se datuje nám známa historie.Co, ale bylo před tím? Akademická věda stále neobjasnila náhlý rozvoj kultur v Mezopotamií a Egyptě. Možná opravdu byli zdejší obyvatelé dědici zmizelých civilizací, z kterých zůstaly jen legendy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dan - Mayové

19. 9. 2007 13:31

Při čtení tvého článku jsem si uvědomil , že je to pravda. Jen konec světa pro upřesnění bude v létě 2012.Sice nemám rád změny , ale tu uvítám.