Jdi na obsah Jdi na menu

 1. Mentální fotografie
 2. Banka informací
 3. Linie osudu
 4. Šestý smysl
 5. Sekty
 6. Psychoanalýza
 7. Egoismus
 8. Mýtus
 9. Zenerovy karty
 10. Příčinná terapie
 11. Zhmotnění
 12. Bolesti hlavy
 13. Harmonizace
 14. Levitace
 15. Chiromantie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1, Mentální fotografie

Jedná se fotografické zobrazování představ jedinců. Tito jedinci, které můžeme nazvat médiem, mají schopnost zobrazovat postavy, události a objekty, které ovšem nejsou viditelné lidským okem, ale na fotonegativu je tato vize zaznamenána. Na fotografii není médium, ale pouze představovaný objekt. Zdá se to až neuvěřitelné, ale těmito pokusy proslul Američan Ted Seros. Jeho první mentální fotografií byl Westminsterský chrám v roce 1963 a vzbudila velkou senzaci. Takových fotografií jsou dnes již stovky. O co tedy vlastně jde? Jedná se o sílu myšlenky a její přenos na fotonegativ v okamžiku fotografování. To, že se jedná skutečně o mentální přenos, svědčí ten fakt, že negativ není vždy přesně exponován, někdy je černý a jindy málo exponovaný, nebo někdy vůbec nedošlo k expozici. V Japonsku se podobnými pokusy zabýval Hideo Uchida, který pracoval s médiem v krajině. Ne jejich fotografiích jsou tváře lidí, o kterých říkají, že v těchto místech zemřeli. Nejedná se o žádné čarování, ale o průkaz schopností působení silné lidské energie, která je schopná přenést záznam na fotomateriál s tím, že samotná postava média na fotografii není viditelná, ale je viditelná představa objektu, postavy a podobně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2, Banka informací

Často slyšíme ve svém okolí, že někdo dostane nápad. Kde se rodí ony nápady? Jsou produktem našeho mozku? Nebo je náš mozek odněkud kopíruje? Díky vyspělým telekomunikacím dnes brzy zjistíme, že podobný nápad dostal někdo na druhé straně zeměkoule. Psychotronici tento jev vysvětlují tak, že ve vesmíru je Universální banka informací nebo tzv. informační pole, kde dochází k záznamům všeho, co se děje na této zemi. Podle této teorie má zde každý informační buňku – je zde prostě v databance. Někteří jedinci právě zachytávají informace právě z této banky informací. Že odněkud musí dostávat informace, svědčí např. některé poznatky, které jsou jim sdělovány. Jsou to poznatky ze zcela opačného oboru, než který vystudovali. Můžeme v této souvislosti vzpomenout Edgara Cayce, který v hypnóze předepsal léky, které byly teprve vyrobeny anebo se nacházely na druhém konci světa a do Ameriky zprávy o nich ještě nedorazily. V ČR dostává podobné sdělení z banky informací šumperský léčitel Ing. Aleš Rumler. V Brazílii maluje v transu věrné kopie světových malířů psycholog Luiz Antonio Gasparetto. Kdo vede jeho ruce a nohy při malbě? Jak se provádí distanční diagnostika? Přímo mezi vysílačem a přijímačem, anebo prostřednictvím banky informací. To jsou věci, které nemůžeme zatím prokázat, ale dnešní svět, který je naplněn výpočetní technikou a počítači, nám dává tušení, že u současných věcí můžeme jít přímo, ale u věcí minulých prostřednictvím databanky informací. Proto začíná lidstvo budovat informační dálnice. Informační pole nebo banka informací zřejmě existuje, ale nevíme kde. Jen někteří z nás do ní umí vstoupit, aby získaly potřebné informace. Bohužel jsou zatím tito lidé označování za šarlatány, šamany a čáryfuky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3, Linie osudu

Linii osudu můžete nalézt na své dlani. Nazývá se také linie štěstí nebo saturnovská linie. Vychází od zápěstí nebo z linie života nebo Venušina pahorku a končí na prostředním prstě. Tato linie je také nazývaná čárou realizace. Ukazuje schopnost dotyčného realizovat životní plány. Tato linie se během života neustále mění. Pokud je dobře kreslená na obou rukou, značí zajištěný úspěch. Pokud je složená z malých linií, značí to nemoce a nerozhodnost. Pokud je nezřetelná, ukazuje to na měnlivý osud.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4, Šestý smysl

Šestým smyslem jsou nazývány tzv. parapsychologické schopnosti, nebo jinak označované mimosmyslové vnímaní. Slovo mimosmyslové vůbec nevystihuje podstatu. Pouze říká, že tento smysl funguje mimo smysly poznané. Po celou dobu se nahlíželo na tyto schopnosti jako na něco záhadného, nadpřirozeného. Lidé měli představu, že dotyčný má spojení s něčím nadpřirozeným. Američané označují tyto schopnosti jako ESP – Extra Sensory Perception. V novém světle poznání to již za tajemné a ďábelské nepovažujeme a máme pro to i vysvětlení srovnatelné s dostupnými poznatky z fyziky a elektrotechniky. Dříve bylo nutno tyto schopnosti vysvětlovat jako vůli Bohů, abyste nebyli upáleni na hranici. Vědecký pokrok zbavuje nadpřirozeno záhad, ale v této republice se v tomto směru  zastavil v naší vrcholové vědě čas a provádí se hon na šarlatány. Bez šestého smyslu nemůže být dobrý astrolog, kartář, léčitel, psychotronik apod. S horoskopy se v našich časopisech roztrhl pytel a když si je čtete a kontrolujete, zjistíte, že 80 procent těchto umělců nemá vyvinutý šestý smysl a že je to pro ně jen otázka peněz. Podobně je to samozřejmě u karet, v léčitelství apod. Každý, komu šestý smysl funguje, ho vnímá jinak. Někdo jako obraz, jiný jako vnitřní hlas, třetí jako pocit. Někdo vidí situace, jiný orgány apod. Šestý smysl je možno rozvíjet různými technikami. Měli bychom ho používat jen pro dobro lidstva.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5, Sekty

Sekty jsou společenství náboženské nebo parareligiózní. Vyznačují se tím, že jejich příslušnící uznávají svého vůdce, guru, za bezpodmínečnou autoritu. Sekty vznikají nejen mimo náboženské společnosti, ale také uvnitř. Všechny mají jedno společné: příkazy vůdce jsou absolutně zavazující a jeho vize jsou vydávány za božské sdělení. V celé řadě případu získává sekta prostřednictvím fanatismu a poslušností svých členů postupně nebo najednou i jejich majetek. Oddanost a poslušnost může vést až k nařízeným sebevraždám nebo vraždám. Z poslední doby je znám případ americké sekty pracující na internetu. Každý obraz nebo obrázek se textem může být namířen na ovlivnění vašeho podvědomí. Proto je nutná opatrnost  při přijímaní obrázků  a brožur od příslušníku sekt. Dnes se již oficiálně nenazývají sektami, ale většinou vystupují jako církev. Většina z nich začala v posledních deseti letech  využívat učení o Ježíši Kristu. Podíváme-li se však do bible, pak tam můžeme nalézt varování. Vyvarujte se falešných proroků!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6, Psychoanalýza

Tvůrcem psychoanalýzy je Sigmund Freud. V rukou zkušených odborníků se psychoanalýza osvědčila jako účinná terapeutická metoda. Vyhodnocuje se reakce pacienta na systém otázek. Pacient má přiřadit ke sdělenému slovu první pojem, který vyvstane na mysli. Např. želva – autobus, oheň – požár, sklo – slzy, křoví – smrt atd. Současně s tím mohou být měřeny změny elektrického odporu kůže. To je princip detektoru lži, který se používá již od třicátých let.

--------------------------------------------------------------------------------------

7, Egoismus

Egoistou je nazýván člověk, který své vlastní dobro nadřazuje dobru ostatních lidí kolem něho. Egoismus je tedy postoj člověka k sobě a celku. Pro své cíle se snaží vždy využívat své okolí a problémy druhých podceňuje.

--------------------------------------------------------------------------------------

8, Mýtus

Jako mýtus označujeme popis události, o niž víme, že je nepravdivá a i přesto se ji podřizujeme. Většinou se jedná o vyprávění i bozích, hrdinech, démonech na základě prvních idealistických-náboženských představ o světě a životě. Zpočátku byl mýtus úzce spjat s kultem a rituálem. Mýtus měl podpořit víru v určitou věc. Mýty se předávaly z generace na generaci a měly velkou kultovní schopnost.

--------------------------------------------------------------------------------------

9. Zenerovy karty

Zenerovy karty jsou základní telepatickou pomůckou s vyobrazením jednoduchých znaků – kruh, čtverec, hvězda, vlnovky a kříž. Hru tvoří 25 karet s pěti různými vyobrazeními uvedených symbolů. Karty se používají při tréninku nebo prověřování telepatie nebo jasnovidectví mezi dvěma médii. Jedno médium funguje jako vysílač (agens) druhé jako přijímač (percipient). Pokusy mohou být prováděny buďto v jedné místnosti, budově nebo na libovolnou vzdálenost. Přijímač se snaží si vytaženou kartu představit a nakreslit ji. Tak postupně provede pokus se všemi 25 kartami. Vytažení další karty je oznámeno signálem. Přesnost závisí na kvalitě média. Je zde rovněž důležité, aby se pokusu zúčastnilo minimum lidí. Každý člověk zúčastňující se pokusu, který není vysílačem ani přijímačem, může zanést do pokusu informační šum.

--------------------------------------------------------------------------------------

10, Příčinná terapie

Při léčení nemoci je velmi důležité, aby byla nalezena příčina nemoci. Pokud se léčí jen její následky, nemoc se obvykle vrací nebo objeví problém někde jinde, který ovšem souvisí s neodhalenou příčinou. Onemocnění fyzického těla přichází jako první varování, že něco v nás, v našem žití není harmonické, že něco děláme špatně. Nemoc je signál pro změnu. Příčiny mohou být různé: negativní myšlení, závist, zloba, špatná životospráva, patogenní vlivy energetických zářičů, geoanomálních zón, psychosomatických zón a energie kletby. Většinou se snažíme hledat příčiny nemoci někde okolo nás. Hodně nemocí je ukryto právě v nás, a pokud nezměníme právě své já, žádná léčba není úspěšná.

----------------------------------------------------------------------------

11, Zhmotnění

Na zhmotnění se můžeme dívat ze dvou pohledů. V oblasti léčitelství hovoříme o zhmotnění těch případů, kdy léčitel je schopen energii nemoci, která je v člověku, zhmotnit tak, jak to dělají např. filipínští léčitelé, a tento zhmotněný odpad vyjmout z těla . Evropská škola stahuje pouze negativní energii, kterou po stažení spaluje nebo smývá vodou. V druhém případě dochází ke zhmotnění, když se určitá astrální energie zmocní různých energetických částeček poletujících v jeho okolí a vytvoří z nich jakousi pozemskou podobu, které pak obvykle říkáme zjevení nebo přízrak. Mohou to být nejasné stíny, pohybující se světlo, nedokončená obličej nebo ruce či nejasné zdánlivě celé příznaky.

----------------------------------------------------------------------------

12, Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří k nejčastějším potížím vůbec. Není jediného člověka, kterého by alespoň jednou za život nebolela hlava. Podle všeobecných statistik tím trpí asi 58,7 % lidí. Naše tělo je sice dokonalé zařízení, ale každý člověk je originál a v každou minutu jsou naše parametry jiné, poněvadž se snažíme vyrovnat náš aparát vůči okolí. Dnes se většina z nás pohybuje mezi větším počtem lidí. Interakce s naším okolím nutí náš organismus měnit výkon některých naších orgánů a naopak, některé naše orgány jsou po delší expozici energie z našeho okolí oslabeny a mohou v různých komplexech výkyvů vyvolat bolesti hlavy. Bolesti hlavy jsou jasným signálem, že jsou ovlivněny orgány, které mají přímé napojení do mozku. K jednomu takovému neměřitelnému stavu, které ovlivní naše elektrochemické procesy, které mohou vyvolat bolesti hlavy, patří stres. Dlouhodobý stres může vyvolat dlouhodobé migrény. Na bolesti hlavy má vliv také počasí a hlavně změny počasí, kdy dochází ke změnám tlaku vzduchu. V letních vedrech je v prostoru nedostatek záporných iontů, což může vyvolat problémy oběhovém systému, ale také bolesti hlavy. Po bouřce, kdy je naše okolí obohaceno o záporné ionty, se cítíme lépe. Za tímto účelem se používají v kanceláři nebo domácnostech tzv. ionizátory, které doplňují do prostoru právě záporné ionty. Velmi často se stává, že lidé hovoří o tom, že mají migrénu dědičnou. Dědičné je chování a návyky, ze kterých pak vychází stejná nemoc jako u našich předků.

-----------------------------------------------------------

13, Harmonizace

Dosažení nebo udržení duševního stavu nebo energetického potenciálu organismu ve stavu, který je nutný pro správnou činnost všech části lidského těla. O harmonizaci duševního stavu se může snažit každý sám. Harmonizaci energetického stavu provádí většinou druhá osoba přenosem bioenergie.

------------------------------------------------------------

14, Levitace

Původ tohoto slova nalezneme v latině. Levita znamená lehkost. Levitace je jev, při kterém se člověk nebo předmět vznáší. Vypadá to, jako kdyby nepůsobila zemská přitažlivost. Někomu se to může zdát nemožné, ale tento názor vychází z našeho myšlení. Nic není nadpřirozené jen některé jevy nechápeme a nedovedeme je vysvětlit. Např. za normálních okolností při chůzi po žhavém uhlí dojde k poškození pokožky. Při změněném stavu mysli naše pokožka rozžhaveným uhlíkům odolá. Levitaci proslavil Skot Daniel Dunglas Home (1933). Předváděl i levitaci předmětů. Pocházel z rodiny, kde se objevovaly psychotronické fenomény a hlavně jasnovidectví. Ve své knize „Odhalení o mém nadpřirozeném životě“ popisuje pocity při levitaci: „Během vznášení, čili levitaci, jsme neměl žádné zvláštní pocity, až na jeden, který přisuzuji přebytkům elektřiny v nohou. Necítil jsem, že by mě podepírala nějaká ruka.“

----------------------------------------------------------------

15, Chiromantie

Umění předpovídat budoucnost podle čar a znamení na lidské ruce. Je to prastaré věštecké umění. Zmínka o něm je dokonce ve Starém zákonu, kde se píše: „Bůh vložil do ruky všech znamení, aby každý znal svůj osud“. (Jakob, XXVII,7). Při čtení z ruky se dává přednost levé ruce před pravou. Ve většině případů je mnoho těch, kteří hádají z roky jasnovidných a pohled do dlaně používají jen pro kontrolu. K hlavním znakům patří čára života, čára srdce a čára rozumu. Čára života se nalézá mezi palcem a ukazováčkem. Čára srdce vychází z vnějšího okraje ruky a končí pod prostředníčkem , rovnoběžně prolíná oblasti prstů. Čára rozumu vede prostředkem dlaň.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Abdgphaph - best thesis writing service fcsgsaxzvofbldBleliBtjEmutsy

1. 5. 2021 7:41

Lexapro https://canadianeve21.com/ - Remeron prescription prices comparison

Jbsdphaph - levitra generic online fbdcacldBleliBtjEmutsk

29. 4. 2021 18:55

online pharmacies canada https://onlinecanda21.com/ online pharmacies in usa

GvdbGriem - is tadalafil good for your heart olgsasbnvoegfdBleliBtjEmutsf

29. 4. 2021 14:27

when does tadalafil go generic https://boxtadafil.com/ tadalafil para que sirve

BbdfJigh - what is tadalafil oral jelly hvgeeahdBleliBtjEmutsa

26. 4. 2021 18:00

how to buy viagra https://gensitecil.com/ - viagra pill for men does viagra expire

Jbsdphaph - levitra 20 mg cost fbdcacldBleliBtjEmutsc

22. 4. 2021 22:54

Eulexin https://onlinecanda21.com/ Lopressor

GrvGriem - can i take 40mg of cialis olgsanvoegfdBleliBtjEmutsd

31. 3. 2021 16:47

https://kloviagrli.com/ - is viagra a vasodilator https://vigedon.com/ - does viagra lower blood pressure https://llecialisjaw.com/ - cialis cost cvs https://jwcialislrt.com/ - cialis alternative https://jecialisbn.com/ - cialis coupon free trial

LatonyaJoymn - Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

26. 3. 2018 2:51

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

nada-vichova@seznam.cz - otázka

26. 9. 2011 21:35

Dobrý den. Prosím Vás mě by zajímalo jakýmitechnikami se dá u člověka rozvíjet šestý smysl? Předem děkuji za odpověď.